کد قالب رایگان س مثل سبز برای بلاگفا

قالب های رایگان بلاگفا
کد قالب رایگان س مثل سبز برای سیستم بلاگفا برای استفاده از این قالب، کد زیر را کپی کرده و در پنل مدیریت بلاگفا به قسمت "تنظیمات و دیگر امکانات" رفته و آن را در قسمت ویرایش قالب past کنید. برای کپی کردن کد زیر میتوایند از این روش استفاده کنید: نشانگر ماوس را روی کد ببرید نواری مانند این نوار در بالای کد ظاهر میشود: سپس روی دکمه  کلیک کنید. اکنون کد کپی شده است. حال باید آن را در ویرایشگر قالب خود در پنل بلاگفا past کنید. [crayon-60065f372ca29887509680/]  
بیشتر بخوانید

کد قالب رایگان یا حسین برای بلاگفا

قالب های رایگان بلاگفا
کد قالب رایگان یا حسین برای سیستم بلاگفا برای استفاده از این قالب، کد زیر را کپی کرده و در پنل مدیریت بلاگفا به قسمت "تنظیمات و دیگر امکانات" رفته و آن را در قسمت ویرایش قالب past کنید. برای کپی کردن کد زیر میتوایند از این روش استفاده کنید: نشانگر ماوس را روی کد ببرید نواری مانند این نوار در بالای کد ظاهر میشود: سپس روی دکمه  کلیک کنید. اکنون کد کپی شده است. حال باید آن را در ویرایشگر قالب خود در پنل بلاگفا past کنید. [crayon-60065f372d060066750478/]  
بیشتر بخوانید

کد قالب س مثل ساده برای بلاگفا

قالب های رایگان بلاگفا
کد قالب رایگان س مثل ساده برای سیستم بلاگفا برای استفاده از این قالب، کد زیر را کپی کرده و در پنل مدیریت بلاگفا به قسمت "تنظیمات و دیگر امکانات" رفته و آن را در قسمت ویرایش قالب past کنید. برای کپی کردن کد زیر میتوایند از این روش استفاده کنید: نشانگر ماوس را روی کد ببرید نواری مانند این نوار در بالای کد ظاهر میشود: سپس روی دکمه  کلیک کنید. اکنون کد کپی شده است. حال باید آن را در ویرایشگر قالب خود در پنل بلاگفا past کنید. [crayon-60065f372d3f3807593598/]
بیشتر بخوانید